Atlantikwall Museum Hoek van Holland
Atlantikwall Museum Noordwijk
Atlantikwall Museum IJmuiden
Marine Flak Batterie Delfzijl
Marine Flak Batterie Nansum
Marine Flak Batterie Termunten (1)
Marine Flak Batterie Termunten (2)
Marine Flak Batterie Termunten (3)
Batterij Heerenduin en Olmen IJmuiden
 
 
Het jaar 2010 stond in het teken van de bunkertour. In Nederland bestaan langs de kust nog talrijke overblijfselen van de Atlantikwall, die Hitler liet aanleggen vanaf 1942 met het doel een geallieerde invasie vanuit zee op het vaste land van Europa tegen te houden. De Atlantikwall strekte zich uit van Noorwegen tot Spanje en bestond uit talrijke bunkers en verdedigingswerken. Ik heb bunkers bezocht in Hoek van Holland, Noordwijk en IJmuiden, maar verrassend genoeg zijn er ook bunkers dichter bij huis, namelijk bij Holwierde, waar een paar bunkers resteren van Batterie Nansum en Batterie Fiemel bij Termunten.