Blitzmädchen waren jonge vrouwen die ingezet werden bij het uitvoeren van ondersteunende taken bij de Luftwaffe. Denk hierbij aan het doorvoeren van vliegtuigmeldingen, radioapparatuur bedienen etc. Meestal kwamen zij uit der Bund Deutchen Madel.