Op 17 July 2008 bezochten we Sachsenhausen. 30 kilometer ten noorden van Berlin. Toen we daar waren was de stilte van de dood duidelijk voelbaar, je voelt de pijn van hen die zo zeer geleden hebben. Een erg emotionele wandeling over het terrein van dit voormalig concentratiekamp. Dit was de eerste keer dat ik in het echt een concentratiekamp aanschouwde. Ondanks de vele documentaires die ik heb over de holocaust was ik erg onder de indruk van wat ik zag. Dat gold ook voor mijn gezin. Ik had het advies gekregen om het aan mijn kinderen te laten zien, de volgende generatie. Ik hoop oprecht dat zij dit nooit zullen vergeten. Tegenwoordig leven we in een wereld waar vrijheid niet langer vanzelfsprekend is. Deze pagina is een eerbetoon aan de onschuldige joden die in dit kamp zijn vermoord. Meer over concentration kamp Sachsenhausen
On 17 July 2008 we were at Sachsenhausen. When we where there you still feel the silent of death, the pain of those who suffered too much. A very emotional walk over the terrain of this former concentrationcamp. It was for the first time I saw a concentrationcamp in real. In spite of the many documentaries I have about the holocaust I was deeply impressed by what I saw. And so was my family. I have been given the advise to show it to my children, the next generation. I sincerely hope they will never forget. Today we live in a world where freedom is no longer obvious. This page is a tribute to the innocent Jews who were murdered in this camp.