Begin oktober 1944 had de National Sozialistisches Kraftfahr Corps (NSKK) het hoofdkwartier in Gasselte. Dit korps was samengesteld uit Nederlandse vrijwilligers en chauffeurs die nodig waren voor de Duitse wehrmacht. Alleen de commandant, Obersturmführer Klaus, was een Duitser. Het hoofdkwartier was gelegen in de pastorie. Voor de staf waren kamers in huizen van de bewoners gevorderd. De verhouding tussen de NSKK en de inwoners van Gasselte was gespannen. De autoritaire houding van de NSKK maakte hen vijanden van de gemeenschap.
Before the departure from Rivenhall a quick photograph is made. From left to right: Marcel Mougne, Fernand Begue, Victor Estève and Jean Reilhac of the Stick Appriou.
Areal photograph made by a reconnaissance airfraft of Gasselte Areal photograph made by a reconnaissance airfraft of Gasselte
After the landing the corporals Louis Goudivèze and Marcel Urbain enjoy the meal. Radiopost "Archiviste II". With this code privates Jean Troller and Marcel Mougne can call the "Typhoons".
Radiopost "Archiviste 36". Left Emile Soupe, in the middle Georges Lalisse and right is unknown. The paratroopers are equiped with light arms. On this photograph sergeant Jean Reilhac and his assistance with the anti tankweapon PIAT (Projector Infantry Anti Tank)
 
In de nacht van 7 april 1945 werden ongeveer 60 man van de stick van kapitein Paul de Gramond, luitenant Jean Appriou, luitenant Michel Legrand en de 2e luitenant Henri Stephan neergelaten boven Gasselte. De meeste landingen waren niet ver van hun geplande landingsgebied in de bossen ten westen van Gasselte.

Vroeg in de morgen klopten enkele parachutisten op de deur van het huis bij het bos tegenover het huis 'Hemelrijk'. De eigenaar van het huis R. Pronk is lid van het verzet vanaf het eerste uur. Tegen het ochtendgloren vond hij een andere groep parachutisten. Intussen was ook de verzetsbeweging geïnformeerd over de landingen. Franse inlichtingen maakten duidelijk dat enkele mannen nog vermist werden. De hele zondag zochten leden van het verzet naar hen. Anderen verzamelden containers met munitie, wapens en levensmiddelen. De parachutisten vielen Duitse colonnes aan.

Plan of attack on the presbytery in Gasselte
 

Plan of attack on the presbytery in Gasselte.

Inmiddels waren de Duitsers en de leden van het NSKK gealarmeerd over de luchtlandingen. Ervan uitgaande dat er duizenden parachutisten landden durfden ze de bossen niet in te gaan.  gaan in de bossen. Mensen uit Gasselte die contact hadden opgenomen met de Fransen werden op weg naar huis aangehouden door de Duitse wachtposten. Ze werden naar de pastorie gebracht voor ondervraging, maar later weer naar huis gestuurd. Alleen Radio Oranje zond vanuit Engeland op zondag een code boodschap: "De boot is omgeslagen." Dit betekende dat de verzetsbeweging in actie moest worden om informatie te verzamelen voor de gelande parachutisten.
De parachutisten in Gasselte werden verdeeld in twee commandoposten. De eerste bevond zich in sectie 46, ongeveer 1/2 km van het huis van Pronk, de andere commandopost bevond zich in sectie 36, achter in het bos. De
The paratroopers in the in Gasselte are divided into two command posts. The first is located in section 46 about 1/2 km from the house of Pronk, the other box 36 behind in the forest. Voor de verbinding werd gebruik gemaakt van  radio-zend/ontvangers, de zogenaamde Jedburgh sets.
De informatie dat het verzet aan de Franse n doorgaf bevatte de mededeling dat de NSKK zich in Gasselte bevond. De parachutisten besloten om een aanval uit te voeren op de pastorie in Gasselte om de staf uit te schakelen.

Het aanvalsplan was als volgt

  1.  Albert Bacuez zal de weg naar het dorp onder vuur houden met een brengun.
  2. De stick van luitenant Jean Appriou zal optrekken langs de noordkant tot de pastorie naar de vijand en dan afbuigen naar het oosten.
  3. De stick van luitenant Michel Legran zal optrekken langs de zuidkant van de weg, de vijand aanvallen en het huis schoonvegen.
  4. De stick van kapitein Paul de Gramond maakt een beweging naar het noorden om de terugkeer van de vijand of de aanvoer van voorraden en versterkingen af te snijden.
  5. Sergeant Louis Le Goff zou een rondtrekkende beweging moeten maken met enkele mannen naar het zuiden en de hoofdstraat in Gasselte afsluiten.

De aanval zou beginnen aan het begin van de middag aangezien verwacht werd dat de bewaking niet zo alert zou zijn na de maaltijd. Als herkenningsteken droegen de parachutisten een gele sjaal.

De mannen die de aanval uit zouden voeren gingen naar het huis van Pronk waar zij op zouden rukken naar Gasselte, vergezeld door gidsen van het verzet uit Gasselte en Kostvlies. Gasselte werd zonder problemen bereikt. Er werd een omsingelingsaktie uitgevoerd. Appriou trok zijn mannen terug naar de pastorie en opende het vuur. Hoewel de NSKK'ers compleet verrast werden, herstelden zij zich snel. Vanuit de ramen werd zwaar vuur uitgebracht op de parachutisten. Met name vanaf de achterzijde werd zwaar vuur afgegeven door het machinegeweer die werd bemand door NSKK'er A. v.d. Hoek. De Fransen waren in het nadeel omdat ze te dicht bij de ramen zaten, wat bewegen vrijwel onmogelijk maakte. Bovendien zat de vijand achter de bomen in de tuin, wat goed vuren erg moeilijk maakte.

French paratroopers take a rest besides the presbytery after the fighting.
Corporal Wgue werd dodelijk getroffen en sergeant Briand raakte gewond. Intussen ging Legrand ook over tot de aanval aan de voorkant van het gebouw, zodat de vijand nu van twee kanten werd aangevallen. Om de gevechten te beëindigen wilden de Fransen een frontale aanval uitvoeren en gooiden handgranaten door de ramen. Maar zover kwam het niet. De machinegeweer-schutter v.d. Hoek werd getroffen en de overige NSKK'ers gingen op de vlucht voor het hevig vuur van de parachutisten. De meeste mannen werden echter gevangen genomen door de mannen an Legrand. Verschillende NSKK'ers die niet in de pastorie waren gedurende de aanval gebruikten de vuurpauze om te ontsnappen. De meeste werden opgespoord door de Fransen die twee van hen dood schoten.

Nadat de Fransen met hun gevangenen waren verdwenen, heerste er een vreemde rust in het dorp. Gasselte was niemandsland. Sommige mensen plunderden de pastorie. De leden van de NSKK vluchtten naar de Duitsers in Borger en Gieten om hulp te vragen. Twee NSKK'ers hielden zich verborgen in een kelder van waaruit ze de plunderingen gade sloegen. Vanuit Border kwam een sectie van de Luftwaffe onder bevel van Hauptmann Willk naar Gasselte. Zij begonnen iedereen te verzamelen, mannen en vrouwen, die in de straat waren en dreven hen naar het schoolplein. Toen die vol was dreven ze de mensen in de kerk. De vrouwen werden achtergelaten. Om half vier in de middag werden de vrouwen vrijgelaten maar alle mannen van het dorp moesten zich melden in de kerk. In totaal meer dan 300 mannen werden opgesloten in de kerk. De Duitsers dreigden vervolgens de kerk op te blazen. Na bemiddeling van notabene de NSB burgemeester J.E. Toen lieten de Duitsers de mannen gaan behalve die zich vrijwillig gemeld hadden vanwege hun deelname aan het plunderen. Sommigen werden echter geïdentificeerd door leden van de NSKK. De gevangenen moesten naar Gieten lopen waar ze werden opgesloten in een koelwagen. Vanuit daar werden ze overgebracht naar de gevangenis in Assen op 11 april. Helaas mislukte een Franse poging deze mensen te bevrijden aangezien de trein waarin ze werden getransporteerd, reeds vertrokken was. Op 13 april werden de mannen van Gasslete bevrijd door de Canadezen.

 
 
 
Onze gids Wybo Boersma toont het gedenkteken voor Fernand Bergue.
  Onze gids Wybo Boersma toont het gedenkteken voor Fernand Bergue.
 

Links: uitleg over de gebeurtenissen bij het kerkje in Gasselte.